Naar Nieuws

MatchFLEX biedt continuïteit in personele flexibiliteit

Nieuws - 25 januari 2016

Het publiek domein is volop in beweging. Enerzijds verschuift de gemeentelijke markt naar een kleinere overheid en dus minder ambtenaren. Anderzijds hebben de lokale overheden er door de decentralisaties van de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bijgekregen. En dan bestaat er ook nog een groeiende behoefte om de duurzame inzetbaarheid van seniore medewerkers te bevorderen en jong talent in te laten stromen. Allemaal factoren die slechts met elkaar te verenigen zijn binnen een wendbare organisatie, met strategische en personele flexibiliteit. Het antwoord ligt in een gevarieerde pool van betrouwbare, gespecialiseerde en direct inzetbare medewerkers, vanuit uw eigen interne organisatie én andere organisaties uit de regio.

Wendbaarheid heeft de toekomst

Door de snelle maatschappelijke en politieke veranderingen moeten de medewerkers bij overheidsorganisaties ook veranderen. Publieke organisaties zullen daarom hun zogenoemde dynamische bekwaamheden moeten ontwikkelen. Waardoor medewerkers makkelijker kunnen overstappen van de ene organisatie naar de andere, jong talent meer kans maakt op een plek, interne competenties optimaal worden benut en het tot verrassende samenwerkingen kan komen.

MatchFLEX: veelbelovend instrument

Publieke organisaties bouwen samen met Radar aan een slanke, slagvaardige, flexibele en wendbare organisatie. MatchFLEX verbindt vooral medewerkers van uiteenlopende publieke organisaties aan werk in de regio. Een veelbelovend instrument, want ga maar na:

  • Aangesloten organisaties en bedrijven koppelen hun projecten, opdrachten en vacatures aan de beschikbare medewerkers.
  • Organisaties in de regio wisselen efficiënt capaciteiten en kwaliteiten tussen elkaar uit, op basis van reguliere salariskosten.
  • De gezamenlijke pool verlaagt externe inhuur en verhoogt tegelijkertijd de dynamiek voor organisatie en medewerkers.
  • Boventallige medewerkers zijn optimaal inzetbaar, met grotere doorstroomkansen.
  • Seniore medewerkers die bijvoorbeeld gebruikmaken van het Generatiepact krijgen steeds wisselende opdrachten aangeboden die aansluiten bij hun kwaliteiten en competenties.
  • Om- en bijscholing en passende werkzaamheden bij andere werkgevers versoepelt de uitstroom van personeel.
  • Er is ruime aandacht voor de broodnodige instroom van jong talent.

MatchFLEX betekent:

– collegiale doorlening,
– traineeships,
– van werk naar werk trajecten,
– loopbaancoaching,
– collegiale uitwisseling, capaciteiten, kennis en kunde van elkaar benutten,
– jong talent verbinden aan ervaring,
– detachering, interim, recruitment en HR-werkgeverschap

Veel gemeenten en instellingen kunnen of willen medewerkers geen permanent dienstverband meer bieden. MatchFLEX organiseert en bemenst voor u de flexibele schil op maat en faciliteert desgewenst ook personele kwesties. Dus geen enkele rompslomp voor u, ook niet administratief. MatchFLEX is een verlengstuk van uw eigen organisatie!

Belangstelling?

Bent u geïnteresseerd in het concept MatchFLEX en hoe u dit in uw regio kunt realiseren? Neem vrijblijvend contact met ons op. Desgewenst hebben wij bovendien een interactieve presentatie beschikbaar om ons concept inzichtelijk te maken voor HR-functionarissen of een managementteam.

Contact