Naar Nieuws

Beter streven naar het onmogelijke,
dan berusten in het haalbare.

Banenafspraak voor mensen met arbeidsbeperking

Nieuws - 12 augustus 2015

Kabinet en sociale partners hebben in het sociaal akkoord vastgelegd dat er de komende jaren 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij moeten komen. De overheid heeft afgesproken zelf 25.000 banen in te vullen. Een grote uitdaging, omdat (semi)overheden ondertussen ook te maken hebben met bezuinigingen en krimpende formatie. Maar gelukkig laat de praktijk zien: waar een wil is, is een weg. Klein beginnen levert resultaat op.

Inclusieve arbeidsorganisaties

De komende periode gaan HR-afdelingen een belangrijke rol spelen. Zij moeten gaan meedenken over de invulling van de banenafspraak voor de eigen organisatie. Met als uitgangspunt de inclusieve arbeidsorganisaties, die iedereen in staat stellen om naar vermogen bij te dragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Daar is dus ook plek voor mensen met een arbeidsbeperking.

Essentie van functiecreatie

Een van de mogelijkheden om binnen uw organisatie extra arbeidsplaatsen te realiseren is functiecreatie. Een interessante methode, vooral omdat het op langere termijn tot nog meer arbeidsplaatsen kan leiden. De essentie van functiecreatie is om werkprocessen zodanig te reorganiseren dat elementaire taken vanuit bestaande functies kunnen worden gebundeld tot een nieuwe, duurzame functie. Deze herindeling van taken en bijbehorende werkprocessen creëert arbeidsplaatsen voor medewerkers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Bovendien zijn die gecreëerde functies duurzaam en structureel.

Veel ervaring met uitvoering banenafspraak

Samen met u onderzoeken we welke methode het best past bij uw organisatie. Wij:

  • analyseren waar binnen uw organisatie mogelijkheden liggen om arbeidsbeperkten te plaatsen;
  • zorgen voor een passende inzet van instrumenten zoals functiecreatie binnen uw organisatie;
  • zetten onder meer leercirkels op;
  • bieden procesbegeleiding om te komen tot een inclusieve organisatie.