Naar Nieuws

Integrale aanpak statushouders: Facilicom, Incluzio, Radar

Nieuws - 16 februari 2016

Facilicom, Incluzio en RadarAdvies hebben een concept gepresenteerd voor de integrale aanpak statushouders. In het concept met de naam WIL (Wonen, Integratie en Leefbaarheid) staat naast huisvesting ook het vinden van werk, veiligheid, taalverwerving en prettig samenleven met inwoners centraal. Facilicom, Radar en Incluzio hebben de handen ineengeslagen om samen met gemeenten en haar partners aan de slag te gaan om het maximaal haalbare te halen uit integratie, participatie én samenleven.

Integrale aanpak statushouders

Onderdeel van WIL is de huisvesting. Wij transformeren een kantoor middels de Hub® Kraaijvanger, in mum van tijd (tegen minimale kosten) naar (tijdelijke) woningen. Wij creëren kleinschalige huisvesting voor statushouders, waarbij we een sociale mix in één pand maken met andere doelgroepen (studenten, alleenstaanden, etc). Tegelijkertijd zetten we in op integratie: het leren van de taal, het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Tot slot de leefbaarheid in de wijk: prettig en veilig samenleven is voor de hele gemeenschap van belang. We activeren en verbinden de buurtbewoners, statushouders en andere betrokkenen. Voor maar vooral mét elkaar.

Pilots in de gemeente

Facilicom, Incluzio en RadarAdvies willen gemeenten en haar partners helpen om het maximaal haalbare te halen uit integratie, participatie en samenleven. Afhankelijk van wat er binnen een gemeente ontbreekt om tot een geslaagde oplossing voor dit huisvestingsvraagstuk te komen, bieden wij maatwerk aan. Het WIL concept is pionieren op een nieuw maatschappelijk vraagstuk. Wij  zoeken gemeenten om samen met ons te pionieren in deze aanpak.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het WIL-concept. Neem dan contact op met de betrokken adviseurs: