Naar Nieuws

Rogier den Uyl neemt afscheid van Radar

Nieuws - 29 augustus 2016

Na 16 jaar neemt Rogier den Uyl afscheid van Radar: “Voor mij is Radar een way of life geweest om bij te dragen aan een betere wereld en tegelijkertijd ondernemingszin te tonen en avonturen te beleven.” Rogier is naast adviseur vele jaren directeur van Radar geweest en heeft aangegeven toe te zijn aan nieuwe uitdagingen.

Rogier is voor velen het gezicht van Radar en het vertrek voelt dan ook vreemd. “Ik heb er lang gewerkt en meegebouwd aan wat het nu is. Een bedrijf dat de wereld wil verbeteren door de overheid beter te laten werken. Adviseren, opleiden en tijdelijk mensen leveren, dat doen we. En met succes. We zijn gegroeid in naam en in omvang. En we hebben een nieuwe generatie medewerkers die krachtig in de markt staat. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”

In 2001 fuseerde Rogiers bureau Vrijbaan uit Den Haag met Radar. “Voor mij zijn er drie perioden te onderscheiden in mijn carrière bij Radar,” aldus Rogier. “Tussen 2001 en 2005 heb ik veel opdrachten gedaan. Voor ministeries, gemeenten, en toen ook al, in Europa.” Vanaf 2005 werkte hij daarnaast als directeur verder aan de groei van Radar. Met het viermanschap Thomas Hofmans, Arjan Verweij en Erik Oeloff, werd er geïnvesteerd, ondernomen en flink gegroeid. “Vanaf 2012 ben ik mij steeds meer naar buiten gaan richten. Als secretaris van het directeurennetwerk van grote gemeenten heb ik van dichtbij mee mogen werken aan de grootste verandering in het sociaal domein die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. De overdracht van 10 miljard aan middelen naar gemeenten, met veel beleidsvrijheid.”

“Nederland verandert in 30 tot 40 kleine stadstaten die zelf stelsels bouwen om hun burgers te ondersteunen. Deze ontwikkeling doet mij denken aan het Italië van de late middeleeuwen, toen er ook talloze stadstaten opkwamen en er een Renaissance periode volgde met veel innovaties en bijzondere mensen. Ik hoop dat we dit in Nederland ook gaan zien. Het is ook nodig, want we hadden een systeem gebouwd met grote collectieve uitgaven waar we met elkaar geen greep op hadden. We moeten weer zorgen dat burgers meer macht krijgen en verantwoording nemen. Solidariteit wordt dan weer een gedeelde waarde, in plaats van een financiële verplichting via belasting.”

“Het is een voorrecht geweest om vanuit Radar mee te werken aan grote vraagstukken binnen het sociaal domein. Het geeft enorm veel voldoening om een overheid of instelling vooruit te kunnen helpen. Je tijdelijke bewuste naïviteit in te zetten om fris naar een complexe situatie te kijken en dan veranderingen doorvoeren. Als adviseur kun je echt kennis en vaardigheden toevoegen aan een organisatie.”

Maar het heeft ook altijd geknaagd om op andere wijze dienstbaar te zijn aan de samenleving. Daar is nu meer ruimte voor. Wat hij na Radar gaat doen is niet bekend. In verband met mantelzorg in de privésfeer en zijn minicamping ambieert hij geen fulltime functie. Maar hij blijft betrokken bij de opgaven in het sociaal domein en wil graag zijn kennis en ervaring blijven inzetten.

Voor wie contact wil opnemen met Rogier, hij behoudt zijn telefoonnummer 06-53115303 en is per mail te bereiken via rogierdenuyl@gmail.com.