Naar Nieuws

Succesvolle wijkaanpak in Rotterdam

Nieuws - 27 oktober 2015

Wat houdt het nou precies in om te werken met mensen in de wijk, die soms een rugzak vol ervaringen meedragen. En hoe kunnen we jongeren een waardevolle schakel bieden tussen school en werk? Wmo Radar biedt een succesvolle wijkaanpak in Rotterdam via een platform in verschillende gebieden, onder meer om burgers via activering en participatie in beweging te brengen en jongeren aan passende stageplekken te helpen.

Tegenprestatie is geen straf

Iedereen heeft passies en talenten, in sommige gevallen moeten die alleen worden aangeboord voordat ze komen bovendrijven. Bij activering hebben we het daarom over meer dan koffiedrinken of meedoen aan een activiteit. Het gaat om deelnemen aan de samenleving, via vrijwilligerswerk, door leertrajecten, in een netwerk. Om op die manier ook te leren omgaan met autoriteit en afspraken. Bij stageplekken moeten jongeren volwaardige verantwoordelijkheden aangeboden krijgen en begeleid worden met aandacht voor persoonlijke ambitie en groei.

Ondernemers voor jongeren

Er bestaat voor iedereen een leeromgeving. In een Rotterdamse winkelstraat hebben ondernemers het initiatief genomen om stage- én leerwerkplekken te realiseren voor jongeren. Daarmee kunnen die jongeren in de praktijk ontdekken welke mogelijkheden zij hebben. Ze krijgen intervisie en individuele coaching, ook ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe rolmodellen, verbinden de ondernemers zich aan de wijk en neemt de door jongeren veroorzaakte overlast in en om de winkels af. Bovendien ontwikkelen deelnemers een positief zelfbeeld door te sturen op hun talenten.

Meer weten?

De filmpjes hieronder geven een mooi beeld uit de praktijk Wmo Radar in Rotterdam
Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Han Paulides (h.paulides@wmoradar.nl) of Roxana Asmus (r.asmus@wmoradar.nl).

Richard & Jesse - Jongeren ontdekken via stageplekken hun passie en talent

Gerard & Ivanka - Van de bijstand naar regulier werk

Carlos & Saria - Dromen waarmaken via leerwerktraject, vrijwilligerswerk, opleiding