Naar Nieuws

Transformatie-Arena, meld u aan

Nieuws - 23 september 2015

De Transformatie-Arena maakt deel uit van het vorig jaar gestarte programma rondom HR en de 3D’s, een initiatief van VNG, A+O fonds Gemeenten en BZK. Dit ontwikkeltraject is bestemd voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten. Vernieuwers die een actieve rol ambiëren in de gemeentelijke veranderopgave. In de Transformatie-Arena kunt u uw eigen professionalisering (competenties, rolontwikkeling) verbinden aan de ontwikkelingen in de samenleving en de veranderopgave van uw organisatie.
Lees op de website van RadarAdvies meer over de Transformatie-Arena.