Naar Nieuws

Uitnodiging: Expertbijeenkomst ‘Kwetsbare jongeren richting duurzame arbeid’

Nieuws - 02 augustus 2015

De arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren is een complex vraagstuk. Er zijn verschillende partijen bij betrokken, ieder met hun eigen belangen en competenties. De invoering van de Participatiewet heeft de rollen van deze netwerken veranderd. Het UWV is minder betrokken bij de arbeidstoeleiding, terwijl gemeenten juist meer ondersteuning gaan bieden. Voorkomen moet worden dat deze jongeren verstrikt raken in het netwerk van de vele organisaties die een rol hebben bij de toeleiding tot de arbeidsmarkt. Daarom is het van belang dat organisaties samenwerken om het toeleidingsproces vlot en effectief te laten verlopen.

Draaiboek RadarAdvies

RadarAdvies heeft een draaiboek ontwikkeld voor een sluitende aanpak met bijbehorende instrumenten. Dit draaiboek is mede gebaseerd op praktijkervaringen in Friesland en Noord-Holland. Om een aanpak uit te werken, compleet met samenwerkingsconvenant, afstemmingsoverleg en de rol van de transitieconsulent.

Feedback van deskundigen

Als u betrokken bent bij de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren, kunnen het ondersteuningspakket en de opgedane ervaringen van meerwaarde zijn (zie ook onze website: http://bit.ly/1eM60I3). De actuele ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om samen met u, als deskundige, nader van gedachten te wisselen. Biedt het ondersteunings-pakket voldoende aanknopingspunten? Wat kan wel werken? Welke zaken moeten gezien de veranderingen worden aangepast om beter aan te sluiten?

Expertmeeting

Wij willen u uitnodigen voor een expertmeeting met als thema ‘Een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren richting duurzame arbeid’.

Het doel van deze bijeenkomst is elkaar nader te informeren (dus halen én brengen) over de mogelijkheden om een sluitende aanpak voor deze jongeren te ontwikkelen. Met als mogelijk resultaat het actualiseren van het draaiboek en instrumenten vanuit uw eigen praktijkervaringen.

De expertmeeting vindt, bij voldoende animo, plaats op:

Datum:      Donderdag 24 september 2015
Locatie:     Centraal in Nederland (wordt later bekend gemaakt)
Tijd:           van 10.00 tot 12.30 uur

Wilt u deelnemen aan deze expertmeeting? Meld u vóór 1 september aan bij ons secretariaat via secretariaat@radaradvies.nl of 020-4635050.

Wij zenden u ruim van tevoren een agenda en de locatie voor de expertbijeenkomst toe. Neem gerust contact met ons op als er nog vragen zijn, of als u specifieke wensen voor deze bijeenkomst door wilt

Meer weten?

Neem dan contact op met Ben Vermolen (b.vermolen@radaradvies.nl of 06-54797615) of Ferdinand Oort (f.oort@radaradvies.nl of 06-53115388