Onze mensen dragen in Nederland en Europa bij aan sociaal maatschappelijke oplossingen. Dat doen we vooral door mensen met verschillende perspectieven aan elkaar te verbinden en ruimte te maken voor verschillen.

Inwoners en professionals
Centraal in ons werk staat het eigenaarschap bij inwoners en professionals. We leren professionals om het verhaal van de inwoner leidend te laten zijn, door meer reflectie terug te geven en minder vragen te stellen. We helpen gemeenten om processen en procedures binnen de gemeente aan te passen op dit gedachtegoed.

Inzichten uit Europa
Radar speelt ook een belangrijke rol bij het verspreiden en uitwisselen van ervaringen en inzichten uit de praktijk op het gebied van de preventie van radicalisering en extremisme in Europa. De nadruk ligt op het verspreiden van kennis en ervaringen en het verbinden van praktijk, onderzoek en beleid.

Praktische oplossingen
In ons werk zoeken we steeds de balans tussen het realiseren van een concrete oplossing waar iemand direct mee verder kan, het houden van overzicht en bieden van inzicht. Zo dragen we bij aan structurele oplossingen. Altijd met inwoners als ervaringsdeskundige die vaak beter dan wie ook weten waar de schoen wringt.

Radar: 3 bedrijfsonderdelen

Advies en onderzoek

Advies en onderzoek

RadarAdvies werkt samen met gemeenten, organisaties en ministeries aan positieve maatschappelijke verandering. Bruggen bouwen vanuit de leefwereld. Opbouwen van onderaf, of het nu gaat om beleid, inrichting van de organisatie of samenwerken in de keten.

Training en opleiding

Training en opleiding

RadarVertige is thuis in complexe situaties die vragen om zorgvuldig optreden. Met trainingen, leertrajecten en interventies brengt RadarVertige je vrijheid, kennis en meesterschap. Wij signaleren trends en ontwikkelingen in het publieke domein.

Internationaal

Internationaal

RadarEurope bouwt mee aan een Europa om trots op te zijn. Door gemeenschappen met gemeenten te verbinden, sociale initiatieven te koppelen aan publieke dienstverleners en te zorgen voor betrokkenheid van nationale autoriteiten bij EU-initiatieven.