Inwoners voorop

Als we luisteren naar de verhalen van inwoners én daar iets mee doen, worden we bedreven in beter samenleven. Dat proces van verbinden, samenwerken en oplossen is ons vak.

RadarAdvies, RadarVertige en RadarEurope trekken samen op met opdrachtgevers, professionals en inwoners. We zijn de sparringpartners van de bestuurlijke top en de werkvloer.

Eigenaarschap bij inwoners en professionals laten staat voorop. We leren professionals om het verhaal van de inwoner leidend te laten zijn, door meer reflectie terug te geven en minder vragen te stellen. We helpen gemeenten om processen en procedures binnen de gemeente aan te passen op dit gedachtegoed.

RadarAdvies werkt samen met gemeenten, organisaties en ministeries aan maatschappelijke positieve verandering. Bruggen bouwen vanuit de leefwereld. Opbouwen van onderaf, of het nu gaat om beleid, inrichting van de organisatie of samenwerken in de keten.

RadarVertige is thuis in complexe situaties die vragen om zorgvuldig optreden. Met trainingen, leertrajecten en interventies brengt RadarVertige je vrijheid, kennis en meesterschap. Wij signaleren trends en ontwikkelingen in het publieke domein.

RadarEurope bouwt mee aan een Europa om trots op te zijn. Door gemeenschappen met gemeenten te verbinden, sociale initiatieven te koppelen aan publieke dienstverleners en te zorgen voor betrokkenheid van nationale autoriteiten bij EU-initiatieven.

RadarLAB mixt de van praktijk leren, werkplekleren en online leren. Deze combinatie zetten wij in voor jou en jouw organisatie. Onder de noemer Blended Learning voor je optimale leerervaring. En: huur een van onze zalen voor jouw groepstraining of bijeenkomst!

Wat kunnen we voor u doen?

Bel naar ons Secretariaat voor het maken van een afspraak: 020 – 463 50 50.