De historie van Radar

 

Vanaf het begin, in 1989, wil Radar beweging creëren en veranderingen teweegbrengen. Als commercieel bedrijf opereren we in het sociaal domein. Onze winst halen we uit de toegevoegde waarde die wij onze klanten bieden.

Kwetsbare burgers mee laten doen

We blijven op zoek naar concepten en vernieuwende benaderingen om kwetsbare burgers echt mee te laten doen aan de samenleving. In 25 jaar tijd heeft Radar zich ontwikkeld van een groepje welzijnswerkers die geen zin hadden om bij een landelijk kennisinstituut te gaan werken tot een gonzend netwerk van diverse kleinschalige bedrijven waar bevlogen medewerkers samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en vooral ook met bewoners zelf, tal van problemen aanpakken.

Veemarkt Radar-kleinInvesteren in mensen

In 2005 had Radar al 50 medewerkers, in 2015 werken er 200 mensen bij onze verschillende werkmaatschappijen. Die aanhoudende groei heeft er ook voor gezorgd dat we een aantal keer uit ons jasje zijn gegroeid en moesten verhuizen. Maar omdat wij liever in mensen dan in stenen investeren, hebben we geen panden in bezit. Wel is ons hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd in een prachtig monumentaal pand. Noodzakelijk, om onze medewerkers voldoende werkruimte te bieden. Radar werkt met een krachtige bundeling van expertise in vaste dienst en een betrouwbare kring van betrokken freelancers.

Maatschappelijke weerwaarde

Wij selecteren onze medewerkers op het profiel van de Radariaan, met een duidelijk sociale focus en een gemeenschappelijke drive. Bij onze manier van samenwerken met elkaar, andere partijen en burgers gaat het niet om de maximalisering van winst, maar vooral om de impact en meerwaarde die wij realiseren voor de maatschappij.

Effecten teweegbrengen

Die maatschappelijke meerwaarde is af te meten aan de effecten die wij teweeg brengen bij burgers en de ontwikkeling van een nieuwe balans tussen burgers, bedrijven, maatschappelijk middenveld en overheden.
Radar is en blijft vooral een organisatie die gelooft in de kracht van mensen. Al 25 jaar zit dit in het DNA van Radar. Onze medewerkers bouwen samen met burgers, professionals in het publieke domein, instellingen en bedrijven aan de toekomst van het sociale domein. Hierin willen we onderscheidend zijn; de trends eerder zien, voorloper zijn met nieuwe diensten en bijdragen aan de veranderingen die nodig zijn.