Naar Nieuws

Ambtenaar/veranderaar – Wat moet je kunnen?

Nieuws - 18 september 2015

Het is nogal een klus, de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Dat vraagt veel van de ambtenaren die het moeten doen. Volgens ons is dit geen eenmalige verandering en wordt er van de beleidsadviseur nu en in de toekomst een andere rol verwacht. Welke rol dat is, hebben we onderzocht in Haarlem, Almere en Hollands Kroon. Over twee dingen is iedereen het eens. Je moet veel in je mars hebben om van de verandering een succes te maken. En de gemeente heeft een organisatiestrategie nodig.

Haarlem

In Haarlem werkt Piet Haker. Hij is programmamanager sociaal domein. We spreken Piet op een zonnig terras in Amsterdam, voorafgaand aan een regionaal ambtelijk overleg. Hij heeft nu net zijn Transformatie-programma voor de komende jaren af. Zijn stelling: ‘Voor ambtenaren is de grote verandering al jaren geleden begonnen. Voor de ambtenaar oude-stijl is straks geen werk meer. Het is niet meer zo dat je een beleidsnota schrijft, die ergens dropt en dan weer wat anders gaat doen.’

Almere

Maartje Bekkers is het met hem eens. Maartje is transformatiemanager bij de gemeente Almere en was lange tijd voorzitter van het landelijk netwerk van gemeentelijke projectleiders Wmo.

Maartje bezoeken we op haar werkplek in het stadhuis. Ook zij constateert dat het vak van beleidsadviseur al jaren flink aan het veranderen is. ‘Schrijven van achter het bureau is veel minder belangrijk geworden. Het gaat erom in co-creatie met de buitenwereld tot beleid en uitvoering te komen.’

Afgelopen jaar zag Maartje daar een flinke nieuwe taak bijkomen. ‘De beleidsambtenaar is nu ook een beetje inkoper geworden. Dat vindt niet iedereen even leuk. Wij hebben van oudsher een andere voorstelling van het vak dan wat er nu soms nodig is.’

Hollands Kroon

Heel anders is de situatie in Hollands Kroon. Deze jonge fusiegemeente heeft al meer dan eens het nieuws gehaald met haar innovatieve manier van organiseren. Hierover spreken we met Anne-Marleen Dijkhuis, organisatieadviseur in Hollands Kroon.

We spreken Anne-Marleen gewoon bij ons op het bureau in Amsterdam. Dat is al veelzeggend. Hollands Kroon heeft flexwerken hoog in het vaandel staan. ‘Ik werk thuis als het kan’, zegt Anne-Marleen, en dat blijkt uitstekend te bevallen. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker is het organiserend principe in Hollands Kroon.

Lees het volledige artikel op Binnenlands Bestuur.