Naar Nieuws

Balans tussen transformeren en controleren

Nieuws - 25 november 2015

Onder grote tijdsdruk zijn jeugdzorg en Wmo overgegaan naar gemeenten. Daar bestaat absoluut de ambitie om de zorg dichter bij de burger te brengen en de door het rijk geplande bezuiniging door te voeren. De continuïteit lijkt ook grotendeels op orde, maar vooralsnog blijven betrouwbare gegevensuitwisseling, goede facturatie en duidelijkheid over eindverantwoording en rechtmatigheid omtrent de zorg achter. BDO en RadarAdvies presenteren hun bevindingen hieromtrent in het rapport Sturing en beheersing in het sociaal domein.