Naar Nieuws

Leerkring Sociale Teams – 17 maart 2017 in Utrecht

Nieuws - 09 februari 2017

Radar heeft de afgelopen maanden zo’n veertig gemeenten gesproken over hun sociale teams. Op het verslag dat we daarover schreven ontvingen wij veel positieve reacties. Een aantal gemeenten gaf aan behoefte te hebben aan een leerkring voor teamleiders en teamleden. Dat zijn immers de mensen die de transformatie in de praktijk vorm moeten geven en er valt in de praktijk nog veel te leren. Vanuit Radar gaan we deze leerkring organiseren en faciliteren.

Nog veel vragen

Er spelen nog veel vragen, zoals:

– Hoe richt je het casuïstiekoverleg in?
– Hoe stimuleer je de inzet van eigen kracht?
– Hoe maak je tijd om Eropaf te gaan?
– Hoe werk je echt integraal samen?
– Hoe ga je om met je moederorganisatie?

Eerste bijeenkomst Leerkring Sociale Teams

De eerste bijeenkomst van de Leerkring Sociale Teams, inclusief lunch, is op vrijdag 17 maart van 09:30 tot 12:30 uur bij Seats2meet op het Centraal Station in Utrecht. De teamleiders en –leden krijgen dan de gelegenheid met elkaar kennis te maken en inhoudelijk te sparren op verschillende thema’s. Ook zullen we bij die gelegenheid met elkaar de formule van de leerkring verder invullen.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? U kunt zich tot uiterlijk 3 maart

Prioriteiten en wensen

Bij de inschrijving stellen we u enkele vragen over uw prioriteiten en wensen. Op basis van die informatie kunnen we vervolgens een programma maken dat nauw aansluit op alle behoeften. Zo creëren we een netwerk van en voor sociaal werkers zelf.

Eerste leerkring gratis

Aanmelden voor de eerste leerkring is gratis. Bij afmelding minder dan een week vooraf brengen we organisatiekosten in rekening. Voor deelname aan volgende leerkringbijeenkomsten vragen we een onkostenvergoeding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Leerkring Sociale Teams? Neem contact op met