Naar Nieuws

Mantelzorg duidelijk op de agenda bij gemeenten

Nieuws - 31 augustus 2015

In een in opdracht van de VNG uitgevoerde enquête geven 186 gemeenten aan dat mantelzorg hun aandacht heeft. Ze hebben er specifiek beleid voor opgesteld en geven daar nu uitvoering aan. Gemeenten geven aan dat ze vooral op zoek zijn naar goede voorbeelden uit de praktijk en de mantelzorgers beter in beeld willen krijgen.

RadarAdvies voerde de enquête voor de VNG om te inventariseren hoe de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de eerste maanden van 2015 verloopt.

Goede voorbeelden

Zoals al vermeld hebben gemeenten er vooral behoefte aan om te kunnen beschikken over beschrijvingen van goede voorbeelden. Binnenkort publiceert de VNG handreikingen over respijtzorg en mantelzorgerwaardering. Beide documenten bestaan voor een belangrijk deel uit goede voorbeelden.

Handreiking mantelzorgondersteuning

De handreiking Mantelzorgondersteuning is de basis: aandachtspunten voor lokaal beleid van het Transitiebureau Wmo biedt bovendien een eerste handvat om mantelzorgers beter in beeld te krijgen. Het Mezzo Model Informele Zorg is hierop een waardevolle aanvulling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de enquête onder de gemeenten? Bekijk het Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid, of de Samenvatting van de onderzoeksresultaten. Of neem contact op met Ferdinand Oort – f.oort@radaradvies.nl – 06 5311 5388 of Natalia Blok – n.blok@radaradvies.nl – 06 2159 8630

  •