Naar Nieuws

Steeds meer gemeenten omarmen sociaal ondernemen

Nieuws - 08 januari 2016

Steeds meer gemeenten stimuleren sociaal ondernemen of zijn op zoek naar manieren om dat te doen. Juist ook vanwege de maatschappelijke impact van deze vorm van ondernemen en in het bijzonder door de kansen die het biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verkennend advies SER

Vorig jaar heeft de Sociaal Economisch Raad (SER) een verkennend advies uitgebracht over sociaal ondernemen. De Raad ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de overheid en in het bijzonder voor gemeenten. De SER doet gemeenten onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Vergroot binnen de organisatie de kennis over sociaal ondernemen.
  • Verbeter het financieringsklimaat voor sociale ondernemingen door te investeren in nieuwe financieringsvormen, zoals social impact bonds.
  • Creëer meer ruimte voor sociale ondernemingen bij overheidsinkoop , onder meer door de ruimte te benutten die de aanbestedingswetgeving biedt.
  • Wijs binnen de gemeente een duidelijk aanspreekpunt aan voor sociale ondernemingen.

Groei sociaal ondernemerschap

Onlangs heeft RadarAdvies bij enkele gemeenten en maatschappelijke organisaties hun opstelling ten opzichte van sociaal ondernemerschap geïnventariseerd. Allemaal blijken ze eigenlijk een groei van sociaal ondernemerschap in hun gemeente te verwachten. Betrokkenen gaven ook aan meer te willen investeren in kennis over het onderwerp om op die manier gericht beleid te kunnen ontwikkelen.

Specifieke kansen

Voor de sociale werkvoorzieningsbedrijven liggen er specifieke kansen. In de praktijk werken sw-bedrijven al steeds vaker samen met sociale ondernemingen. Veel gemeenten verwachten dat sociale ondernemingen ook een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de realisatie van de banenafspraak.
Daarnaast ziet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het ministerie heeft de SER onlangs dan ook verzocht om een vervolgadvies te formuleren over maatregelen die de samenwerking tussen werkbedrijven, sociale ondernemingen en overige organisaties kunnen stimuleren.

Maatregelen en initiatieven

Een aantal gemeenten is al een tijdje bezig om sociaal ondernemerschap te bevorderen, binnen hun eigen gemeente of in de regio. Daarbij zijn uiteenlopende maatregelen en initiatieven te onderscheiden, allemaal specifiek gericht op sociale ondernemingen:
• Een startersfonds
• Specifieke begeleiding voor starters
• Een kennisplatform
• Een bedrijfsverzamelgebouw creëren
• Veranderde inrichting van social return
• Delen van het sw-bedrijf verzelfstandigen tot een sociale onderneming
Er is dus veel mogelijk, maar er is altijd sprake van maatwerk. Bovendien moet een gemeente helder zijn over haar rol. Kernwoorden zijn samenwerken, faciliteren en stimuleren.

Leerzame studiereis

Andere Europese landen zijn al een stuk verder met hun beleid op het gebied van sociale ondernemingen. In het Verenigd Koninkrijk lopen ze in dat kader helemaal voorop. Daarom organiseerde RadarAdvies in oktober van het afgelopen jaar een studiereis naar Londen. Social enterprises hebben daar zelfs een aparte rechtspersoonlijkheid. Uit onze ervaringen bleek maar weer eens het belang van een actief stimuleringsbeleid vanuit de lokale overheid. Lees het  verslag van onze studiereis Sociaal Ondernemen naar Londen.

Meer weten?

Wilt u sociaal ondernemerschap in uw gemeente bevorderen? Wij ondersteunen u hierbij graag. Neem contact op met Bert Otten of Merle Verdegaal voor een vrijblijvend gesprek.